Používané materiály

PLA

Nejlepší volba pro hobby tisk.
Biologicky rozložitelný.a nezávadný
Poskytuje skvělou vizuální kvalitu a vysoce detailní tisk všech tvarů
K dispozici v široké škále jedinečných barev. 

ABS

Běžně se používá pro prototypování. ABS má dobré mechanické vlastnosti, rázovou houževnatost a trvanlivost.
Odolává vysoké teplotě. Lze brousit a malovat. 

ASA

Díky vysoké UV stabilitě a odolnosti vůči počasí je ideální pro venkovní použití. Vykazuje dobrou odolnost proti nárazu a nízkou absorpci vlhkosti.

CPE

Má velmi vysokou tvrdost, odolnost proti nárazu a chemickou odolnost s bonusem bezpečnosti při styku s potravinami.

Nylon

Nylonová vlákna poskytují velkou chemickou odolnost a odolnost proti opotřebení. Objekty jsou potištěny s vysokou mezivrstvou přilnavostí.

PC/ABS

Dokonalým materiálem pro mechanické díly a nářadí, které by měly být lehké, silné a vykazovat minimální opotřebení po delší době používání.

PP

Široce se používá v každodenních předmětech, jako jsou obalové podnosy, výrobky pro domácnost, pouzdra na baterie, lékařské přístroje atd.

TPE

fle­xi­bil­ní ma­te­ri­ál, odol­ný proti oděru, che­mic­ky odol­ný vůči vodě, ky­se­li­nám, zá­sa­dám a al­ko­ho­lům. Jed­nou z hlav­ních vý­hod to­ho­to ma­te­ri­á­lu je cer­ti­fi­ka­ce pro vy­u­ži­tí u před­mě­tů, kde se před­po­klá­dá kon­takt s po­tra­vi­na­mi.